087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 3 : รายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร?


การอ่านงบการเงินพื้นฐาน บทที่ 3 : รายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร?

10 กรกฎาคม 2018   3,274


สมการทางบัญชี

คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะแสดงความสมดุลกันอยู่เสมอสามารถเขียนเป็นรูปสมการบัญชี ได้ดังนี้

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ข้อสมมติฐานในทางบัญชี

ในการจัดทำบัญชีจะใช้ข้อสมมติฐาน 2 เรื่องหลักๆที่ควรจะต้องทราบ ดังนี้

1. เกณฑ์คงค้าง - การบันทึกบัญชีจะบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง ไม่ใช่เกณฑ์เงินสด เช่น เมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วถือว่าการขายเกิดขึ้นแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รับเงินก็ตาม หรือเมื่อบริษัทได้ใช้บริการจาก Supplier ก็จะถือว่าค่าใช้จ่ายได้เกิดขึ้นแล้ว ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ตาม ค่าน้ำค่าไฟของเดือน 12/60 จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ถึงแม้จะได้จ่ายเงินออกไปจริงใน 1/61 

2. การดำเนินงานต่อเนื่อง - การบัญชีจะยึดหลักการดำเนินงานต่อเนื่อง กล่าวคือจะสมมติว่าบริษัทจะสามารถดำรงอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆ ดังนั้นสินทรัพย์หลายๆตัวจึงบันทึกตามราคาทุน ไม่ได้บันทึกตามราคาตลาด เช่น ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นต้น

การวิเคราะห์รายการค้า

เราลองมาดูกันว่ารายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไรบ้าง

1. บริษัท A เปิดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยนำเงินสดมาลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 25,000 บาท

2. บริษัทซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท

3. บริษัทซื้อวัสดุสำนักงานมารอใช้งาน เป็นเงินเชื่อจำนวน 2,000 บาท

4. บริษัทรับเงินสดจากการนำคอมพิวเตอร์มาซ่อมจำนวน 1,500 บาท

5. บริษัทมีรายได้จากการนำคอมพิวเตอร์มาซ่อมจำนวน 4,000 บาท โดยทางบริษัทได้รับเงินสดมาครึ่งหนึ่ง

6. บริษัทได้รับบิลแจ้งค่าโฆษณาจำนวน 500 บาท แต่ว่ายังไม่ได้จ่าย

7. บริษัทได้จ่ายค่าโฆษณาที่เคยตั้งหนี้สินไว้แล้วจำนวน 500 บาท

8. บริษัทได้รับเงินจากลูกหนี้การค้าจำนวน 2,000 บาท

9. บริษัทนำวัสดุสำนักงานไปใช้จำนวน 900 บาท

10. จ่ายเงินปันผลจำนวน 4,000 บาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน

สรุปงบกำไรขาดทุน

สรุปงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

 

ศึกษาข้อมูลในบทที่ 3 : การวิเคราะห์รายการค้าในรูปแบบ VDO กันได้เลยครับ

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design