087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 2 : วิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 2 : วิเคราะห์หน้ารายงานผู้สอบบัญชี

03 สิงหาคม 2018   2,444


ในการวิเคราะห์งบการเงินนั้น สิ่งแรกเลยที่เราที่จะต้องอ่านนั่นก็คือหน้ารายงานผู้สอบบัญชี เนื่องจากหน้ารายงานผู้สอบบัญชีจะทำให้เราทราบว่างบการเงินที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด และมีบัญชีไหนที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น ก่อนคืนขอทบทวนประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีซึ่งมีด้วยกันอยู่ 4 รูปแบบดังนี้

หรือถ้าใครอยากทบทวนเรื่องการอ่านหน้ารายงานผู้สอบบัญชีแบบละเอียดให้ คลิ๊กที่นี้ ได้เลย

วรรคความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีของ HomePro YE2560 เป็นอย่างไรเราลองมาดูกัน

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

จะเห็นได้ว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีนั้นเป็นแบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งนั่นก็หมายความว่างบการเงินที่เรากำลังจะอ่านต่อไปนั้นถูกต้องตามควรแล้ว สามารถเชื่อถือและนำข้อมูลต่างๆไปวิเคราะห์ต่อได้นั่นเอง

นอกจากการอ่านวรรคความเห็นแล้ว การอ่านวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบก็เป็นเรื่องที่เราควรอ่านเนื่องจากผู้สอบบัญชีจะระบุว่าในความเห็นผู้สอบบัญชีเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการตรวจสอบงบการเงินรวมไปถึงวิธีในการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้ เราลองไปดูตัวอย่างวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบกัน

 

เรื่องที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญก็คือการรับรู้รายได้จากการขาย และการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนั้นในการวิเคราะห์งบการเงิน เราควรที่จะวิเคราะห์ 2 เรื่องดังกล่าวเป็นพิเศษด้วย

 

 

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php

 

 


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design