087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 5 : การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 5 : การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

03 สิงหาคม 2018   4,437


การวิเคราะห์รายการพิเศษจากงบการเงิน

ในการวิเคราะห์งบการเงิน หลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์รายได่ และค่าใช้จ่ายแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือเราควรที่จะวิเคราะห์ต่อด้วยว่าผลประกอบการที่เราเห็นอยู่นั้นมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นชั่วคราว หรือครั้งเดียวซ่อนอยู่ในผลการดำเนินงานหรือไม่ หากมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นชั่วคราว เราก็ควรที่จะตัดออก เพื่อจะได้เห็นผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท การดูรายการพิเศษดังกล่าวมีด้วยกันอยู่ 2 วิธี ดังนี้

1) วิเคราะห์รายการพิเศษจากงบกำไรขาดทุน

ให้ดูชื่อบัญชีอื่นๆที่ไม่เคยมีมาก่อน ชื่อบัญชีแปลกๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรายการพิเศษ และควรตัดออกไปจากการวิเคราะห์งบการเงิน เช่น กำไรจากการขายที่ดิน ขาดทุนจากประมาณการความเสียหาย เป็นต้น

2) วิเคราะห์รายการพิเศษผ่านงบกะรแสเงินสด

ให้ดูรายการในส่วนของการปรับปรุง ค่าใช้จ่าย/รายได้ ที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์เงินสด แล้ววิเคราะห์ดูว่ามีรายการพิเศษหรือไม่ ถ้ามีก็ควรตัดออกไปจากการวิเคราะห์งบการเงิน ตามรูปภาพข้างล่างนี้

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

ให้ลองหารายการพิเศษจากรายการที่อยู่ในกลุ่ม ค่าใช้จ่าย/รายได้ที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์เงินสด ซึ่งจะอยู่ในส่วนของงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานดู เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างรายการพิเศษจากงบการเงินของบริษัทอื่นๆกันบ้าง เนื่องจากงบของ HomePro YE2560 ไม่มีรายการพิเศษ

ตัวอย่างรายการพิเศษจากงบกำไรขาดทุน (LPH YE2560)

ตัวอย่างรายการพิเศษจากงบกำไรขาดทุน (GL YE2560)

ตัวอย่างรายการพิเศษจากงบกระแสเงินสด (LPH YE2560)

ตัวอย่างรายการพิเศษจากงบกระแสเงินสด (GL YE2560)

หากลองย้อนกลับไปดูงบกำไรขาดทุนของ HMPRO YE2560 จะเห็นได้ว่าไม่พบรายการพิเศษทั้งในในงบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แสดงว่าการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุนนั้นเป็นผลการดำเนินงานตามปกติแล้ว

 

วิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)

จะเห็นได้ว่าทางบริษัทมีความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในทุกๆอัตราส่วน เหตุผลหลักที่ทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทสูงขึ้นทุกตัวนั่นก็คือ GP เนื่องจากจากการปรับเปลี่ยนส่วนผสมของสินค้า ประกอบกับธุรกิจเมกา โฮม และ HomePro ที่มาเลเซียเริ่มดีขึ้น ทำให้ GP ของบริษัทสูงขึ้น 0.93% (จาก 25.51% ในปี 2559 เป็น 26.45% ในปี 2560) ซึ่งตัวนี้เองเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ OPM NPM ROA และ ROE ของบริษัทนั้นปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน

ปล. จะเห็นได้ว่าถึงแม้ NPM ของบริษัทจะเพิ่มขึ้นแค่ 0.91% แต่เนื่องจากธุรกิจนี้ NPM ไม่ได้สูงมากประมาณ 7%-8% การที่ทำสามารถทำ NPM ได้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กำไรของบริษัทนั้นเติบโตอย่างกระโดดได้ถึง 19%

 

อ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน, รายการระหว่างกัน)

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ในเรื่องการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนั้นจะมีหมายเหตุประกอบงบอันนึงที่จำเป็นต้องอ่าน เนื่องจากในงบกำไรขาดทุนที่เราเห็นจะเป็นผลการดำเนินงานโดยภาพรวม ยังไม่ได้แยกแต่ละส่วนธุรกิจออกมา ทำให้เราอาจจะยังเห็นภาพของบริษัทไม่ชัด หากเราอยากเห็นผลการดำเนินงานแบบแยกธุรกิจของบริษัทออกมา ต้องดูหมายเหตุประกอบงบที่ชื่อว่า “ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน” เราลองมาดูตัวอย่างงบการเงินของ HomePro YE2560 กัน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินธุรกิจของบริษัทมี 2 ประเภทหลักๆ คือ ขายปลีก/ขายส่ง และบริการที่เกี่ยวเนื่องจาก อย่างไรก็ตามสัดส่วนของบริการที่เกี่ยวเนื่องยังไม่มากจึงไม่ได้เปิดเผยแยกส่วนนี้ออกมาให้เห็นชัดๆ

ในส่วนของการจำแนกธุรกิจตามภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่าบริษัทมีธุรกิจในประเทศไทย และมาเลเซีย โดยสัดส่วนยอดขายที่ประเทศมาเลเซียนั้นอยู่ที่ 1.5% เมื่อเทียบกับยอดขายรวม

บริษัทไม่มีลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายเกิน 10% ของยอดขายรวม

เนื่องจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ HomePro YE2560 นั้นยังเห็นการแยกธุรกิจไม่ค่อยชัด เราลองมาดูตัวอย่างหมายเหตุประกอบงบการเงินของ CPALL YE2560 กันดังนี้

จะเห็นได้ว่าหากดูงบการเงินของ CPALL YE2560 เราจะเห็นผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของแต่ละธุรกิจแยกกันออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจธุรกิจในแต่ละส่วนที่ดีมากยิ่งขึ้น

รายการระหว่างกัน

โดยปกติแล้วบริษัทที่มีสัดส่วนรายการระหว่างกันมากๆเมื่อเทียบกับกำไร ตัวงบการเงินที่เห็นอยู่อาจไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น เนื่องจากเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มกิจการที่รู้จักกัน ซึ่งอาจมีการถ่ายเทกำไรกันได้

ดังนั้นหากบริษัทไหนที่มีสัดส่วนของรายการระหว่างกันมากๆ ก็ควรระวังเอาไว้ว่างบการเงินที่เราเห็นอยู่อาจไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นได้

เราลองมาดูตัวอย่างหมายเหตุประกอบงบการเงินรายการระหว่างกันของ HomePro YE2560 กันครับ

จะเห็นได้ว่าทางบริษัทมีสัดส่วนของรายการระหว่างกันที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับกำไรที่ระดับ 4.9 พันล้านต่อปี ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและผู้ใช้งบการเงินสามารถสบายใจได้ว่าผลประกอบการที่เห็นส่วนใหญ่เกิดจาก Supplier และลูกค้าที่เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นงบการเงินที่เราเห็นน่าเป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นแล้ว

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php

 


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design