087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 7 : การวิเคราะห์ฐานะการเงินแต่ละบัญชี (สินทรัพย์หมุนเวียน)


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 7 : การวิเคราะห์ฐานะการเงินแต่ละบัญชี (สินทรัพย์หมุนเวียน)

04 สิงหาคม 2018   1,225


เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

โดยปกติแล้วบัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นบัญชีที่มีความสำคัญกับฐานะการเงินของบริษัทมาก เนื่องจากเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและหากวางแผนทางด้านการเงินผิดพลาดอาจทำให้บริษัทล้มละลายได้เลย หลักการวิเคราะห์บัญชีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั้นมีดังนี้

1) วิเคราะห์งบกระแสเงินสด (จะดูรายละเอียดกันอีกทีในบทวิเคราะห์งบกระแสเงินสด)

งบกระแสเงินสดจะทำให้เราเห็นที่มา ที่ไปของเงิน ว่าเงินมีการรับเข้า จ่ายออก ไปในกิจกรรมใดบ้าง จะช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจตัวบริษัทมากยิ่งขึ้น

2) วิเคราะห์วงจรเงินสดของบริษัท (ดูรายละเอียดในการวิเคราะห์ Efficiency ratio ในบทก่อน)

วงจรเงินสดจะช่วยให้เราทราบถึงสภาพคล่อง การบริหารสินค้า อำนาจในการต่อรองกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัทได้

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

 

ลูกหนี้

โดยปกติแล้วบัญชีลูกหนี้มักเป็นบัญชีที่มีความสำคัญกับฐานะการเงินของบริษัท เนื่องจากเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องสูงรองจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนั้นการวิเคราะห์คุณภาพของลูกหนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิธีการในการวิเคราะห์คุณภาพลูกหนี้มีดังนี้

1) วิเคราะห์ Collection period (Days) - ยิ่งน้อยยิ่งดี

2) วิเคราะห์หมายเหตุประกอบงบเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้

วิเคราะห์ Collection period HMPRO YE2560

ในส่วนของ Collection period (ระยะเวลาในการเก็บเงิน) ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 11-12 วัน ซึ่งถือว่าระยะเวลาในการเก็บเงินของบริษัทนั้นสั้นมาก เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการขายแบบเงินสด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะบริษัทสามารถนำเงินสดจากการขายมาหมุนเวียนในธุรกิจได้ทันที

วิเคราะห์หมายเหตุประกอบงบเกี่ยวกับรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ HMPRO YE2560 (หน่วย : พันบาท)

หากดึงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินมาวิเคราะห์ต่อจะเห็นได้ว่าสัดส่วนลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระที่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่มขึ้นมามากพอสมควรเป็น 3.5% ในปี 2560 จาก 1.5% ในปี 2559 แต่ในเชิงธุรกิจนั้นเป็นไปได้ที่ลูกหนี้ปกติอาจมียอดค้างชำระที่อยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน เช่น อาจเกิดจากรอบในการวางบิล เป็นต้น นอกจากนี้หากดูเป็นจำนวนเงินแล้วพบว่ายอดเงินในช่วงดังกล่าวประมาณ 5.7 ล้านบาท ถือได้ว่าเล็กน้อยมากและไม่น่ากังวลเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัทที่ระดับ 4–5 พันล้านบาทต่อปี

ในส่วนของลูกหนี้อื่นมีส่วนของยอดลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนที่ 49.3% ในปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 41.7% ซึ่งหากดูจำนวนเงินแล้วประมาณ 815 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากพอสมควร แต่ในเชิงธุรกิจนั้นเป็นไปได้ที่ลูกหนี้ปกติอาจมียอดค้างชำระที่อยู่ในช่วงไม่เกิน 3 เดือน เช่น อาจเกิดจากรอบในการวางบิล ดังนั้นในส่วนนี้ต้องติดตามดูในงบการเงินงวดถัดไปอย่างใกล้ชิดว่าลูกหนี้ดังกล่าวตกชั้นลงมาเพิ่มหรือไม่ ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน ในปี 2560 ที่ 37 ล้านบาท (2.2%) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 29 ล้านบาท (1.8%) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเผื่อยังไม่ได้ Cover ในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามจำนวนเงินก็ไม่มากและยังไม่น่ากังวลเมื่อเทียบกับกำไรของบริษัทที่ระดับ 4–5 พันล้านบาทต่อปี

 

สินค้าคงเหลือ

โดยปกติแล้วบัญชีสินค้าคงเหลือมักเป็นบัญชีที่มีความสำคัญกับบริษัทที่ขายสินค้าเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการสร้างรายได้โดยตรง เช่น ในกรณีของ HMPRO มีสัดส่วนสินค้าที่สูงถึง 20% เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เป็นรองเพียงแค่บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนั้นการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าคงเหลือจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิธีการในการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าคงเหลือมีดังนี้

1) วิเคราะห์ Holding period - ยิ่งน้อยยิ่งดี

2) วิเคราะห์ค่าเผื่อของสินค้า (ดูแนวโน้มค่าเผื่อของสินค้า)

วิเคราะห์ Holding period

ในส่วนของ Holding period (ระยะเวลาในการเก็บสินค้า) ในปี 2560 ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 83 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 78 วัน เนื่องจากการขยายสาขาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยอดขายสาขาใหม่ยังไม่มาก จึงทำให้ Holding period ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือว่าบริษัทบริหารสินค้าได้แย่ลงเล็กน้อย

วิเคราะห์ค่าเผื่อของสินค้า

บริษัทบริหารสินค้าได้แย่ลงเล็กน้อยเนื่องจากมี % ของค่าเผื่อสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 3.35% ในปี 2559 เป็น 3.68% ในปี 2560 อาจเนื่องจากการขยายสาขาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ยอดขายสาขาใหม่ยังไม่มาก

ในส่วนของสินค้าฝากขายของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 14% หากยิ่งมีสัดส่วนสินค้าส่วนนี้มากเท่าไหร่น่าจะยิ่งเป็นผลดีต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทนำของมาวางขายได้แต่ยังไม่ต้องจ่ายชำระค่าสินค้าจนกว่าจะขายสินค้านั้นออกไปได้ (กรรมสิทธิ์เป็นของ Supplier)

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design