087-6732884   @618kssyt
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 9 : การวิเคราะห์ฐานะการเงินแต่ละบัญชี (หนี้สิน)


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 9 : การวิเคราะห์ฐานะการเงินแต่ละบัญชี (หนี้สิน)

05 สิงหาคม 2018   6,536


เจ้าหนี้การค้า

โดยปกติแล้วบัญชีเจ้าหนี้การค้าจะถือเป็นหนี้สินที่ดี เนื่องจากทางบริษัทสามารถค้างชำระได้โดยที่ไม่มีต้นทุนของดอกเบี้ย แนวทางในการวิเคราะห์บัญชีดังกล่าวคือ การวิเคราะห์ Payment period (Days) ของบริษัท

การวิเคราะห์ Payment period จะสามารถมองได้ 2 มุมคือหากบริษัทมีอำนาจในการต่อรองกับทาง Supplier ได้มากขึ้น ทางบริษัทก็จะสามารถขอขยาย Credit term ได้จึงส่งผลให้ Payment period นั้นเพิ่มสูงขึ้น หากเป็นกรณีนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามบางทีบริษัทที่ขาดสภาพคล่องและไม่มีเงินไปจ่ายชำระเจ้าหนี้ได้ก็จะทำให้ Payment period เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราต้องมองให้ออกว่าการที่บริษัทมี Payment period ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุใด เราลองมาดูตัวอย่าง Payment period ของ HMPRO YE2560 กันดังต่อไปนี้

ทางบริษัทมี Payment period ที่ 115-116 วัน มากกว่า 3 เดือนซึ่งถือว่าสูงมาก แสดงให้เห็นถึงอำนาจในการต่อรองกับ Supplier ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

 

เงินกู้ยืม / หุ้นกู้

โดยปกติแล้วบัญชีเงินกู้ยืม/หุ้นกู้จะมีความสำคัญ เนื่องจากบัญชีเงินกู้ยืม/หุ้นกู้เป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผลประกอบการของบริษัท สำหรับแนวทางในการวิเคราะห์บัญชีดังกล่าวนั้นมีดังนี้

1) วิเคราะห์ D/E ratio

- ในกรณีนี้ D จะเลือกมาเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย เพื่อดูว่าหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทนั้นสูงเกินไปหรือไม่เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

2) วิเคราะห์ Interest coverage ratio

- เป็นการวิเคราะห์ว่าผลกำไรจากการดำเนินงานนั้นมากเป็นกี่เท่าของดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งยิ่งมากจะยิ่งดี

3) วิเคราะห์กระแสเงินว่าเพียงพอต่อการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือไม่

- เป็นการวิเคราะห์ว่าทางบริษัทจะมีเงินเพียงพอในการจ่ายชำระดอกเบี้ยและเงินต้นหรือไม่

4) วิเคราะห์ Loan covenant

- เป็นการวิเคราะห์ว่าทางบริษัทมีโอกาสในการผิดเงื่อนไขในการกู้ยืมหรือไม่ ซึ่งหากผิดเงื่อนไขเงินกู้ยืมทางบริษัทอาจถูกเรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนทันที 

วิเคราะห์ D/E ratio

ในบทก่อนหน้านี้เราได้มีการคำนวณ D/E ratio กันไปแล้ว แต่ตัว D หรือหนี้สินที่เราใช้นั้นเป็นหนี้สินรวม แต่จริงๆแล้วหนี้สินมีทั้งหนี้ที่ดี (เช่น เจ้าหนี้ เงินรับล่วงหน้า เป็นต้น) และหนี้สินที่ไม่ดีเพราะมีต้นทุนดอกเบี้ย (เช่น เงินกู้ยืม) ดังนั้นในการวิเคราะห์ D/E ratio นั้นควรใช้เฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หากใช้เฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยพบว่า D/E ratio ในปี 2560 นั้นจะอยู่ที่ 0.81 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 0.96 จากการทยอยจ่ายคืนเงินกู้ยืมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ Interest coverage ratio

สำหรับสูตรในการคำนวณนั้นเป็นดังต่อไปนี้

จะเห็นได้ว่า Interest coverage ratio ของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 14.37 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 11.12 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์กระแสเงินว่าเพียงพอต่อการจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือไม่

เนื่องจากหุ้นกู้เป็นหนี้สินหลักของทางบริษัท ดังนั้นเราจึงควรอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินของหุ้นกู้ เพื่อให้ทราบว่าทางบริษัทจะต้องชำระคืนหุ้นกู้เมื่อไหร่ และควรวิเคราะห์ต่อไปว่าทางบริษัทจะมีกระแสเงินสดที่เพียงพอหรือไม่ในการจ่ายชำระคืนเงินกู้/หุ้นกู้

จะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ระดับ 7,500 พันล้าน ซึ่งมากกว่าการจ่ายคืนเงินกู้ยืมมากพอสมควร ประกอบกับหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่องหุ้นกู้ จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระในปี 2561 มีจำนวน 3,500 ล้านบาท ปี ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 ที่ 4,050 ล้านบาท ดังนั้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอในการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

วิเคราะห์ Loan covenant

หากต้องการวิเคราะห์ในเรื่อง Loan covenant ให้ดูที่หมายเหตุประกอบงบของเงินกู้ยืมนั้นๆ หรือหมายเหตุประกอบงบเรื่อง การบริหารจัดการทุน ดังนี้

จากที่ทดสอบคำนวณ D/E ratio ของบริษัทนั้นอยู่ที่ 1.73 หรือหากใช้ IBD/E ratio นั้นอยู่ที่ 0.81 ซึ่งถือว่ายังไม่เกินข้อกำหนดตาม Loan covenant

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : @618kssyt

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design