087-6732884   winey37
หน้าแรก > ความรู้บัญชี/งบการเงิน > การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 10 : การวิเคราะห์กระแสเงินสด


การวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 10 : การวิเคราะห์กระแสเงินสด

05 สิงหาคม 2018   13,554


งบกระแสเงินสด เป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงที่มาที่ไปของกระแสเงินสดของกิจการในระหว่างงวด ว่ามีการรับเข้า จ่ายออกด้วยเรื่องอะไรบ้าง เราลองมาดูแผนภาพเพื่อทำความเข้าใจดังนี้

สำหรับแนวทางในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดนั้นมีดังต่อไปนี้

1) วิเคราะห์คุณภาพของกำไร

- โดยปกติแล้วนั้นกำไรที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนนั้นไม่ควรที่จะน้อยกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (OCF) มาก หรือไม่ควรน้อยกว่าอย่างสม่ำเสมอ เพราะอาจแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกำไรที่ต่ำเนื่องจากไม่ได้มีเงินสดเข้ามาจริงๆ ในทางกลับกันบริษัทที่มี OCF ที่มากกว่ากำไรมากๆแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกำไรที่ดี

(การวิเคราะห์แนวนี้อาจใช้ไม่ได้กับธุรกิจบางประเภท เช่น Bank, Non-Bank ที่ต้องใช้เงินในการปล่อยกู้ หากพอร์ตเติบโตจะทำให้ OCF นั้นติดลบได้)

2) ทำความเข้าใจว่าบริษัทได้ใช้จ่ายเงินไปในเรื่องใดบ้างในส่วนของ CFI และ CFF

3) วิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอหรือไม่

- การอ่านงบกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรมจะทำให้เห็นภาพว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทที่มีฐานะและสุขภาพทางการเงินที่ดีจะมี CFO ที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ CFI และ CFF

ท่านใดสนใจหลักสูตรงบการเงินดูรายละเอียดที่นี้ "สอนอ่านงบการเงิน"

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

คือกระแสเงินสดรับหรือจ่ายสำหรับกิจกรรมหลักของกิจการ และ กิจกรรมอื่นที่มิใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน เช่น การรับเงินจากการขายสินค้า, การซื้อวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต, การจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น เราลองมาดูรูปแบบของงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานดังนี้

จะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2560 ของบริษัทอยู่ที่ระดับ 7,526 ล้าน ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิก่อนภาษีที่ 4,886 ล้าน และหากดูงบย้อนหลังจะเห็นว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากกว่ากำไรสุทธิเป็นประจำทุกปี แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของกำไรและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

คือกระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากการได้มาหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและ เงินลงทุนอื่น เช่น การจ่ายเงินซื้อเครื่องจักร, การรับเงินจากการขายเครื่องจักร, การจ่ายเงินซื้อเงินลงทุนระยะยาว, การรับเงินจากการขายเงินลงทุนระยะยาว เป็นต้น

สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนั้นไม่มีอะไรซับซ้อน อ่านได้เข้าใจแบบตรงตัวเลย เราลองมาดูตัวอย่างกันดังต่อไปนี้

จะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดจากการลงทุนในปี 2560 ของบริษัทอยู่ที่ระดับ 3,234 ล้าน ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ที่ 4,950 ล้าน แสดงให้เห็นว่าการลงทุนหนักๆของบริษัทเพิ่งผ่านไป ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น

นอกจากนี้การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทนั้นยังคงอยู่ที่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

คือกระแสเงินสดรับหรือจ่ายจากการกู้ยืม เพิ่มทุน หรือการจ่ายเงินปันผล เช่น เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน, เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม, เงินสดรับจากการเพิ่มทุน หรือ เงินสดจ่ายจากการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

สำหรับรูปแบบของงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนั้นไม่มีอะไรซับซ้อน อ่านได้เข้าใจแบบตรงตัวเลย เราลองมาดูตัวอย่างกันดังต่อไปนี้

ในส่วนของเงินกู้ยืม เมื่อหักกลบกันแล้วทางบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมไปจำนวนทั้งสิ้น 1,812 ล้านบาท ซึ่งหากเงินกู้ยืมลดลงไปเรื่อยๆในส่วนนี้จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัททยอยลดลง และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

ในส่วนของการจ่ายเงินปันผลเป็นรายใหญ่ในกิจกรรมจัดหาเงินเนื่องจากยอดเงินปันผลจ่ายในปี 2560 นั้นอยู่ที่ 3,683 ล้านบาท จากผลกำไรและกระแสเงินสดที่บริษัทสามารถทำมาหาได้

วิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทเพียงพอหรือไม่

การวิเคราะห์ว่ากระแสเงินสดของบริษัทนั้นเพียงพอหรือไม่ ลองทำได้ง่ายๆโดยการนำ CFO เปรียบเทียบกับ CFI และ CFF หาก CFO มากกว่า CFI และ CFF (ไม่รวมเงินปันผลจ่าย) มาก แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องและสุขภาพทางการเงินที่ดี

CFO 7,526 ล้าน – CFI 3,233 ล้าน – CFF 1,812 ล้าน = 2,481 ล้าน จะเห็นได้ว่า CFO ของบริษัทสามารถ Cover ตัว CFI และ CFF ได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าบริษัทมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

---------------------------------------------------------

ฝากเพื่อนๆช่วยกันแชร์บทความเพื่อส่งต่อความรู้ดีๆและหากสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามที่ Webboard ของเราตาม Link นี้ได้เลยครับ

https://www.investme.in.th/webboard.php

หากสนใจเรียนบัญชีในรูปแบบ Online เพิ่มเติมเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดูรายละเอียดตาม Link นี้ได้เลยครับ 

https://www.investme.in.th/accounting.php


แชร์ :

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design