087-6732884   winey37
หน้าแรก > Web board > อนันดาฯ ใส่ใจลูกบ้านส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology

อนันดาฯ ใส่ใจลูกบ้านส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology

คำถามงบการเงินอื่น

Image

อนันดาฯ ใส่ใจลูกบ้านส่งมอบบ้านปลอดเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง UV-C Technology สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล นำร่องโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้แนวคิด COVID FREE ZONE พร้อมส่งมอบบ้านที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วภายในโครงการ อาร์เทล พัฒนาการ-ทองหล่อ แก่ลูกค้าด้วยนวัตกรรม UV-C Technology เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อมอบความมั่นใจเรื่องการดูแลเอาใจใส่ด้านความสะอาด ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาล ที่ผ่านการศึกษามาแล้วจากหน่วยงานชั้นนำของโลก รวมถึงไม่มีการตกค้างของรังสี 100% ทั้งนี้ได้นำเครื่อง UV-C Technology ไปใช้กับ 7 โครงการพร้อมอยู่ ภายใต้แบรนด์ อาร์เทล แอริ และ เอโทล ก่อนการส่งมอบบ้านทุกหลัง

นวัตกรรม UV-C Technology
o เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต
o การฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และแบคทีเรีย
o ผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC)
o ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึง 99.9%
o สามารถกรองฝุ่น PM 2.5
o สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในระยะเวลาอันสั้น 5 – 20 นาที
o แสง UV-C ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม บนพื้นผิวสัมผัสและในอากาศ แต่ไม่ทำความเสียหายต่อพลาสติกและเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพักอาศัย

บริษัทฯ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่เพียงแต่ส่งมอบห้องชุดคอนโดมิเนียมที่มีคุณภาพด้านการก่อสร้างและการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความปลอดภัย มีมาตรฐานและปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน


ชื่อ : Ananda
05 มิถุนายน 2020 เวลา 15:46 น.

0 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบทความ

บทความยอดนิยม
CONTACT US

Tel. 087-6732884 คุณวิน
win.win.solution.auditing@gmail.com
Line : winey37

8/209 หมู่บ้าน ทาวน์ อเวนิว ศรีนครินทร์ ซอยอ่อนนุช 68 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Copyright © 2018 All Rights Reserved. Designed By Golly-design